Quy trình hoàn tiền

Để được hoàn tiền, khóa học của bạn cần thỏa mãn điều kiện hoàn tiền (Chính sách hoàn tiền)

Với các khóa học đủ điều kiện hoàn tiền, bạn vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập http://vmcvietnam.vn/lien-he, điền đầy đủ thông tin vào form liên hệ rồi xác nhận gửi đi yêu cầu

Bước 2: Sau khi gửi yêu cầu, bạn vui lòng kiểm tra email phản hồi từ Trung tâm VMC. Vui lòng cung cấp các thông tin hoàn tiền trong email để Trung tâm VMC có thể hoàn tiền cho bạn.

*Lưu ý: Khách hàng sẽ chịu phí giao dịch khi nhận hoàn tiền từ Trung tâm VMC