Biện pháp phát triển từ, cụm từ và câu cho trẻ em

Giảng viên chuyên môn

Tiến sĩ Lê Thị Tố Uyên

Xem thêm
  • Trình độ: Cơ bản
  • Cấp chứng nhận hoàn thành khóa học

1. Đối tượng học viên

– Khóa học dành cho giáo viên can thiệp, phụ huynh và những người quan tâm về trẻ có hạn chế về năng lực ngôn ngữ và giao tiếp như:

o Trẻ chưa biết nói từ ghép, cụm từ.

o Trẻ chưa biết mách, chưa biết kể chuyện, chưa biết đặt câu hỏi và chưa biết cách tương tác, giao tiếp với người xung quanh.

2. Bạn nhận được giá trị gì?

  • Học viên hiểu được các kiến thức:

– Về kỹ năng ngôn ngữ của trẻ em (kỹ năng nói từ, cụm từ, kỹ năng nói các kiểu câu khác nhau: câu kể/ mách, câu yêu cầu, câu hỏi (đặt và trả lời câu hỏi ai, gì, đâu, thế nào, tại sao …).

– Các khía cạnh ngôn ngữ trẻ cần đạt được (hình thức, nội dung, cách sử dụng ngôn ngữ).

  • Học viên có các kỹ năng:

Có thể xác định được khả năng và nhu cầu ngôn ngữ của trẻ qua:

– Việc so sánh sự phát triển ngôn ngữ hiện tại của trẻ, với các mốc phát triển ngôn ngữ của trẻ bình thường.

+ Có thể áp dụng một số phương pháp kích thích khả năng tiếp nhận và biểu đạt ngôn ngữ của trẻ.

+ Có thể áp dụng được các kĩ thuật trong phát triển vốn từ đối với trẻ như:

– Từ ghép, cụm từ, kiểu câu (câu hỏi, câu kể, câu yêu cầu…),

– Tương tác xã hội của trẻ (các trẻ nói chuyện đúng thể thức với người xung quanh),

– Phát triển khả năng kể chuyện cho trẻ.

3. Thông tin khóa học

Khóa học dành cho phụ huynh, giáo viên can thiệp và những người quan tâm về trẻ có hạn chế về năng lực ngôn ngữ và giao tiếp (trẻ chậm phát triển ngôn ngữ/ chậm nói, cụ thể là trẻ chưa nói từ, cụm từ và câu).

Khóa học bao gồm các phần lý thuyết, phân tích, ví dụ giúp học viên dễ dàng theo dõi và áp dụng trong công việc giúp trẻ phát triển ngôn ngữ nói.

Nội dung khóa học

21 Bài học

CHƯƠNG 1: Tổng quan khóa học

Bài 1: Giới thiệu khóa học và hướng dẫn học tập hiệu quả – HỌC THỬ MIỄN PHÍ

Bài 2.1: Sự phát triển về từ, cụm từ của trẻ em

Bài 2.2: Sự phát triển rõ câu của trẻ em

Bài 3: Cách phát hiện sự hạn chế về tiếp nhận và biểu đạt từ, cụm từ, câu ở trẻ em

CHƯƠNG 2: Phát triển vốn từ cho trẻ  

Bài 1: Phát triển vốn từ qua sơ đồ tư duy

Bài 2: Phát triển vốn từ qua các cặp từ đối lập

Bài 3: Phát triển vốn từ qua các thiết lập tương đương

Bài 4: Phát triển vốn từ qua cách chung hình vị, nối hình vị

CHƯƠNG 3: Phát triển cụm từ cho trẻ

Bài 1: Hình thành các kiểu phát ngôn hai tiếng cho trẻ

Bài 2: Phát triển cụm danh từ cho trẻ

Bài 3: Phát triển cụm động từ cho trẻ

Bài 4: Phát triển cụm tính từ cho trẻ

CHƯƠNG 4: Phát triển cụm từ cho trẻ

Bài 1: Câu miêu tả về sự việc đang diễn ra

Bài 2: Câu miêu tả về sự việc đã xảy ra

Bài 3: Câu miêu tả về sự việc sẽ diễn ra

Bài 4: Phát triển câu tương tác xã hội

CHƯƠNG 5: PHÁT TRIỂN CÂU VỚI MỤC ĐÍCH HỎI

Bài 1: Làm gì khi trẻ nhại lại câu hỏi

Bài 2: Đặt và trả lời câu hỏi “gì?”

Bài 3: Đặt và trả lời câu hỏi “ai?”

Bài 4: Đặt và trả lời câu hỏi “đâu?”

Bài 5: Đặt và trả lời câu hỏi “tại sao?”

Tiến sĩ Lê Thị Tố Uyên

Giảng viên chuyên môn

– Tiến sĩ Lê Thị Tố Uyên – cán bộ Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia (NCSE) – Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

– Tiến sĩ Ngôn ngữ học (2019) và cử nhân sư phạm Giáo dục Đặc biệt tại Đại học Sư phạm Hà Nội (2013).

– Bắt đầu công tác tại NCSE từ năm 2009 với hướng nghiên cứu về trẻ khuyết tật nghe, nói

– Tác giả cuốn sách Sự tiếp nhận và biểu đạt hành động cầu khiến của trẻ khiếm khuyết ngôn ngữ (3-6 tuổi), là đồng tác giả của các sách chuyên khảo về ngôn ngữ kí hiệu.

– Thư kí và thành viên chính của nhiều đề tài cấp Bộ, các dự án trong và ngoài nước để hỗ trợ trẻ khuyết tật nghe, nói.

– Có nhiều hoạt động tập huấn, hỗ trợ chuyên môn cho giáo viên, phụ huynh ở các trung tâm can thiệp sớm, hỗ trợ giáo dục hòa nhập tại Việt Nam.

– Là cố vấn chuyên môn cao cấp của Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Tâm lí và Phát triển tài Năng NaNa.

499.000
Mua Ngay Thêm vào giỏ Tư vấn thêm

Thông tin khóa học

  • 01 giờ 22 phút 26 giây
  • 21 Bài học
  • Cập nhật 11/08/2023
Mua Ngay Thêm vào giỏ hàng
Đăng Ký

Đăng ký Ngay

X