Hiểu về giao tiếp của trẻ rối loạn phát triển

Giảng viên chuyên môn

Thạc sĩ Nguyễn Trọng Dần

Xem thêm
  • Trình độ: Cơ bản
  • Cấp chứng nhận hoàn thành khóa học

1. Đối tượng học viên

–  Khóa học dành cho phụ huynh có con rối loạn phát triển đang tìm cách để phát triển giao tiếp.

(Những phụ huynh có nghi ngờ con mình đang rối loạn phát triển tham khảo thêm khóa học của trung tâm VMC-GDĐB.K01 ‘Sàng lọc và phát hiện sớm trẻ rối loạn phát triển)

–  Dành cho giáo viên, chuyên viên can thiệp cá nhân, can thiệp nhóm cho trẻ rối loạn phát triển.

–  Những người quan tâm đến hỗ trợ phát triển giao tiếp cho trẻ thông qua can thiệp cá nhân và các hoạt động hằng ngày.

2. Bạn nhận được giá trị gì

Sau khi học xong khóa học, học viên có khả năng:

– Hiểu được bản chất giao tiếp của trẻ rối loạn phát triển.

– Hiểu được các yếu tố cơ bản để phát triển giao tiếp ở trẻ rối loạn phát triển.

– Phân tích mục đích của giao tiếp của trẻ rối loạn phát triển.

– Biết cách phân chia mức độ giao tiếp của trẻ rối loạn phát triển.

– Có các chiến lược tương tác cơ bản để hỗ trợ và kích thích giao tiếp của trẻ rối loạn phát triển.

– Bước đầu áp dụng kĩ năng để xác định được sự phát triển giao tiếp của trẻ trong thực tế.

– Bước đầu có cơ sở lựa chọn chương trình can thiệp phù hợp để phát triển giao tiếp ở trẻ rối loạn phát triển.

3. Thông tin khóa học

Khoá học được xây dựng dựa trên nhu cầu thực tế cha mẹ và giáo viên, khi muốn tìm hiểu về sự phát triển ngôn ngữ của trẻ trong đó có trẻ rối loạn phát triển. Khóa học sẽ cung cấp cho học viên những mốc phát triển ngôn ngữ quan trong theo Chuẩn phát triển chương trình mầm non, Chương trình Portage hoặc Từng bước nhỏ.

Đồng thời xác định phân tích các yếu tố nền tảng của sự phát triển ngôn ngữ của trẻ như sự chú ý, bắt chước, luân phiên, hiểu biết, giao tiếp mắt. Khóa học này cũng gợi ý giới thiệu một số tài liệu để phụ huynh, giáo viên theo dõi so sánh sự phát triển ngôn ngữ của trẻ với tiêu chuẩn chung về sự phát triển ngôn ngữ.

Sau khóa học, học viên sẽ thực hiện các câu hỏi ôn tập và hoàn thành bài kiểm tra cuối khóa.

Nội dung khóa học

15 Bài học

CHƯƠNG 1: Giới thiệu và ôn tập

Bài 1: Giới thiệu khóa học và hướng dẫn học tập – HỌC THỬ MIỄN PHÍ

Bài 2: Giao tiếp là gì?

CHƯƠNG 2: Các yếu tố nền tảng của giao tiếp

Bài 1: Tìm hiểu về ngôi nhà giao tiếp

Bài 2: Mục đích giao tiếp ở trẻ nhỏ

Bài 3: Phương tiện giao tiếp cơ bản

Bài 4: Yếu tố hai chiều của giao tiếp

CHƯƠNG 3: Một số gợi ý mốc phát triển giao tiếp ở trẻ nhỏ

Bài 1: Phân chia mốc phát triển giao tiếp theo chương trình giáo dục Mầm non

Bài 2: Phân chia theo chương trình Portage

Bài 3: Phân chia theo chương trình Từng bước nhỏ

Bài 4.1: Phân chia theo quy tắc của hành vi ngôn ngữ (Phần 1)

Bài 4.2: Phân chia theo quy tắc của hành vi ngôn ngữ (Phần 2)

CHƯƠNG 4: Các chiến lược tương tác cơ bản để phát triển giao tiếp với trẻ Rối loạn phát triển

Bài 1: Sắp đặt môi trường giao tiếp

Bài 2: Tư thế tương tác với trẻ

Bài 3: Nương theo trẻ

Bài 4: Nguyên tắc trẻ cộng 1

Thạc sĩ Nguyễn Trọng Dần

Giảng viên chuyên môn

– Thạc sĩ Nguyễn Trọng Dần, cán bộ Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia (NCSE) – Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

– Tốt nghiệp chuyên ngành Cử nhân sư phạm Giáo dục Đặc biệt tại Đại học Sư phạm Đà Nẵng (2004 – 2008),

– Công tác tại NCSE từ năm 2008 với hướng nghiên cứu về trẻ rối loạn phát triển.

– Tác giả Chương trình Chuyên biệt về Sách giáo khoa cho trẻ Khuyết tật trí tuệ của Bộ GD ĐT (2010), Thạc sỹ Phương pháp và lịch sử giáo dục 2012 tại Đại học Sư phạm Hà Nội và – Thạc sỹ Khuyết tật học tại Đại học Flinders, Úc.

– Chủ nhiệm và thành viên chính của nhiều đề tài các Cấp nhà nước, cấp Bộ, các dự án trong và ngoài nước để hỗ trợ trẻ rối loạn phát triển.

– Thầy đã có nhiều hoạt động tập huấn, hỗ trợ chuyên môn cho giáo viên, phụ huynh ở các trung tâm can thiệp sớm, hỗ trợ giáo dục hòa nhập tại Việt Nam. Thầy thực hiện nhiều khóa  đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn online vì cộng đồng trên Mạng lưới tự kỷ Việt Nam, Trẻ đặc biệt – Cha mẹ tỉnh thức, Blue Light – Đồng hành cùng cha mẹ dạy con tại nhà…..

499.000
Mua Ngay Thêm vào giỏ Tư vấn thêm

Thông tin khóa học

  • 1 giờ 23 phút
  • 15 Bài học
  • Cập nhật 25/05/2023
Mua Ngay Thêm vào giỏ hàng
Đăng Ký

Đăng ký Ngay

X